ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το https://www.goldengroup.gr είναι ο ιστότοπος έκθεσης και διαφήμισης προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας μέσω διαδικτύου της επιχείρησης GOLDEN GROUP O.E, που εδρεύει Ηράκλειο Κρήτης, με ΑΦΜ: 800378846 Δ.Ο.Υ Ηρακλείου και η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας «Εταιρεία». Η είσοδος, η περιήγησή και η χρήση του https://www.goldengroup.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο e-mail info@goldengroup.gr

1. Πληροφορίες &Υπηρεσίες

H «Εταιρεία» δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίζει στους Χρήστες την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ηλεκτρονικό της ιστότοπο, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της «Εταιρείας», όσο και των συνεργατών της, αλλά και τα κύρια ή ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας. Η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται και δε δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα ή κατόπιν λανθασμένης υπόδειξης συνεργαζόμενης επιχείρησης ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα https://www.goldengroup.gr και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, προϊόντων και λογισμικού) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Εταιρείας» ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με την «Εταιρεία» και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα https://www.goldengroup.gr σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας https://www.goldengroup.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «Εταιρείας» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

3. Ευθύνη χρήστη

Κάθε Χρήστης / επισκέπτης υποχρεούται, συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού μας ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρονικό μας ιστότοπο, https://www.goldengroup.gr , διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα https://www.goldengroup.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς κανόνες δικαίου και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το site μας κατά τρόπο που παραβιάζει τους εφαρμοστέους κανόνες ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας ιστοσελίδα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τους κάτωθι σκοπούς:

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην «Εταιρεία» ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ., και δη με τη διάδοση απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή γενικώς επιβλαβούς περιεχομένου.

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της «Εταιρείας» ή  τρίτων.

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

-παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονιστικών διατάξεων, ηθελημένη ή μη.

-παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

-συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών ευθυνών, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

4. Περιορισμός ευθύνης

Η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας https://www.goldengroup.gr

Η «Εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή τεχνικού προβλήματος του παρόχου Ίντερνετ. Επίσης δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδας της ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών – μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια προγράμματα.

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, προσθέτει, αφαιρεί με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://www.goldengroup.gr χωρίς προειδοποίηση.

5. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους

Όπου ο διαδικτυακός τόπος μας εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Ειδικότερα, η «Εταιρεία» δεν υποχρεούται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων όπου τυχόν παραπέμπει μέσω “υπερ-συνδέσμων”(hyperlinks) ή διαφημιστικών μηνυμάτων (banners). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παράθεση τυχόν των συνδέσμων στην ιστοσελίδα  γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η «Εταιρεία»  σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου.  

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας  της «Εταιρείας», τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, είναι:

  • διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
  • γεωγραφική τοποθεσία
  • ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)
  • ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
  • ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και συχνότητα επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας
  • τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του περιηγητή
  • λειτουργικό σύστημα

Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια σε κυβερνο-επιθέσεις και στην κακόβουλη χρήση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Η χρήση της ιστοσελίδας https://www.goldengroup.gr , όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας https://www.goldengroup.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας https://www.goldengroup.gr από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση,  η πιο πρόσφατη έκδοσή της θα είναι πάντα διαθέσιμη στο https://www.goldengroup.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεσαι την Πολιτική αυτή και δεσμεύεσαι από τους όρους της.